پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨
منو اصلی
تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 57
 بازدید امروز : 64
 کل بازدید : 6826718
 بازدیدکنندگان آنلاين : 18
 زمان بازدید : 0/3437
شرح وظایف مدیر گروه

 

1.تهيه برنامه اجرائي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه براساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به رئيس دانشكده.

2.ابلاغ برنامه‌هاي اجرائي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاي گروه.

3.نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروهي.

4.تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده.

5.تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط.

6.تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي هماهنگي اجرائي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه‌ها و آئين نامه‌ها و مصوباتي كه رئيس دانشكده يا آموزشكده ارسال كرده است.

7.پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده.

8.انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشكده و يا آموزشكده.

9.پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راسا" يا با همكاري گروههاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه.

10.ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده

11.نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي در گروه.

12.ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.

13.تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده.

14.تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط.

15.پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده.

16.اظهارنظر درباره بورسها، فرصتهاي مطالعاتي و ماموريتهاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به رئيس دانشكده.

17.پيشنهاد استخدام اعضاي هيات علمي به رياست دانشكده.

18.هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوطه.

19.نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب كتب درسي.

20.حمايت علمي از طرحهاي پژوهشي ارزنده‌اي كه توسط اعضاي هيات علمي ارائه مي‌شود.

21.هدايت امور پژوهشي و نظارت بر حسن انجام آنها.

22.تشكيل منظم جلسات آموزشي، پژوهشي و اجرايي شوراي گروه.

23.ارائه پيشنهاد همكاري هاي علمي با ساير موسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به رياست دانشكده.

24.اظهار نظر در مورد شركت اعضاي گروه در كنفرانسهاي بين المللي سالانه (داخلي و خارجي) و پيشنهاد آن به رياست دانشكده.

25.ارائه پيشنهاد در مورد محورهاي موضوعات و اولويتهاي تحقيقاتي در گروه.

26.يافتن راهكارهاي مناسب جهت ايجاد ارتباط هرچه بيشتر بين گروههاي باليني و علوم پايه.

27.تلاش جهت ارتقاي همه جانبه اعضاي محترم هيات علمي گروه.

28.انعكاس مشكلات گروه اعم از مشكلات نيروي انساني، تجهيزاتي و مشكلات فرآيندي گروه به رئيس دانشكده.

29.شناسايي امكانات و تسهيلات درون و برون دانشگاهي و سعي در جذب آن براي ارتقاي گروه.

30.برگزاري منظم جلسات كميته‌هاي تصميم گيري در گروه.

 تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرستان بم می باشد