سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
رياست|فرم نظر سنجی|دانشکده ها|معاونت ها|تماس با دانشگاه|روابط عمومي|دفتر نهاد رهبری|English
منو اصلی
منو اصلی مراکز
اداره حراست

شرح وظایف اداره حراست

-         استقرار سیستم مناسب حفاظت فیزیکی و پرسنلی دانشگاه.  

-         حفاظت از اطلاعات اسناد کارکنان و اماکن و محیطهاي تحت پوشش به منظور جلوگیري از هرگونه تهدید وخطرات احتمالی

-         تدوین دستور العملهاي حفاظتی جهت حفظ و نگهداري اسناد طبقه بندي شده و نظارت بر حسن اجراي آن.  

-         ابلاغ دستورات حراستی به مؤسسات تابعه و واحدهاي اداري.  

-         ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرائی دانشگاه و در صورت لزوم کلیه مسئولین دانشگاه باهماهنگی رئیس دانشگاه

-         تهیه شناسنامه محیطی و به روز نمودن و جمع بندي اخبار و تهیه بولتن. با هماهنگی رئیس دانشگاه  

-         پیش بینی و پیشگیري از تحرکات غیر قانونی در محیط تحت پوشش.  

-         ارائه پاسخ به سازمانهاي ذیصلاح در خصوص استعلام هاي افراد.  

-         طبقه بندي حفاظتی اماکن و تاسیسات تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی مراجع ذي ربط.  

-         تهیه طرحهاي حفاظتی و صدور دستورالعملهاي لازم و نظارت بر اجراي آنها از جمله در زمینه هاي حفاظتی  تاسیسات.

-         کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در محیط دانشگاه براساس ضوابط مربوط.  

-         صدور کارت شناسائی و مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیري از هر نوع سوء استفاده و جعل.  

-         ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت، ثبت و صدور کلیه نامه هاي طبقه بندي شده واحد ذي ربط  

-         نظارت برجلسات و نشریات دانشجویان و کارکنان و هیات علمی  

-         تهیه گزارشات حراستی و محرمانه مورد نیاز مسئولین ذیربط  

-         حفاظت از اموال و ساختمانها و تاسیسات دانشگاه  

-         تامین و برقراري انتظامات ورودي و داخلی دانشگاه و گزارش حوادث به مقامات مسئول در زمان مقتضی