چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
رياست|فرم نظر سنجی|دانشکده ها|معاونت ها|تماس با دانشگاه|روابط عمومي|دفتر نهاد رهبری|English
منو اصلی
منو اصلی مراکز
معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

 فرم امتياز بندي مشمولين خدمات قانوني (طرح) بر حسب نياز
 نام :
 نام خانوادگی :
 شماره شناسنامه :
 کد ملی :
 جنسیت :زن
مرد
 وضعیت تاهل : :مجرد
متاهل(مرد)
متاهل(زن)
  محل سکونت :غیر بومی
بومی
 مقطع تحصیلی :کاردان
کارشناس
کارشناس ارشد
دکتری
 رشته تحصیلی :اتاق عمل
بهداشت خانواده-کاردانی
بهداشت خانواده-کارشناسی
بهداشت عمومی-کاردانی
بهداشت عمومی - کارشناسی
بهداشت محیط-کارشناسی
بهداشت محیط- کارشناسی ارشد
بهداشت حرفه ای- کاردانی
بهداشت حرفه ای-کارشناسی
بهداشت حرفه ای-کارشناسی ارشد
روانشناس بالینی-کارشناسی
روانشناس بالینی-کارشناسی ارشد
شنوایی سنجی-کارشناسی
شنوایی سنجی-کارشناسی ارشد
پرستاری
پرستاری دندانپزشکی
کارشناس تغذیه
داروسازی
دندانپزشکی
بهداشت دهان و دندان
رادیولوژی
علوم اجتماعی(گرایش خدمات اجتماعی)
علوم آزمایشگاهی
فوریتهای پزشکی
هوشبری
پزشک عمومی
مامایی-کاردانی
مامایی-کارشناسی
مامایی-کارشناسی ارشد
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی-کارشناسی
کتابداری پزشکی-کارشناسی
مهندسی پزشکی(گرایش بیوالکتریک)
مهندس پزشکی(گرایش بالینی)
گفتار درمانی-کارشناسی
گفتار درمانی-کارشناسی ارشد
انفورماتیک پزشکی
مدارک پزشکی
فناوری اطلاعات سلامت
 دانشگاه محل تحصیل :
 تاریخ فراغت از تحصیل : / /
 متقاضی کدام شهرستان :بم
ریگان
فهرج
نرماشیر
 فرزند زیر دو سال(برای خانم ها) :دارد(5 امتیاز)
ندارد(0 امتیاز)
 شغل همسر :کارمند غیر دانشگاهی(2 امتیاز)
کارمند دانشگاهی (4 امتیاز)
سایر(0 امتیاز)
 فرزند کارمند و اعضای هیئت علمی شاغل یا بازنشسته :بلی (5 امتیاز)
خیر (0 امتیاز)
 وضعیت ایثارگری :درجه یک خانواده شهدا(5 امتیاز)
جانباز 25 درصد(5 امتیاز)
جانباز بالای 70 درصد( 10 امتیاز)
خانواده جانبازان بالای 70 درصد (5 امتیاز)
رزمنده (5 امتیاز)
فرزند شهید ( 10 امتیاز)
 سهمیه قبولی در دانشگاه(دانشگاههای سراسری) :منطقه 1 (0 امتیاز)
من
 تلفن :
 ایمیل :
 آدرس محل سکونت :
 ملاحضات :