سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨
رياست|فرم نظر سنجی|دانشکده ها|معاونت ها|تماس با دانشگاه|روابط عمومي|دفتر نهاد رهبری|English
منو اصلی
منو اصلی مراکز
شرح وظایف

شرح وظایف مسئولین دفتر نمایندگی گزینش

*****

-     

-         اجراي دستورالعملها و بخشنامه هاي مربوط به گزینش اساتید کارکنان  

-         تنظیم برنامه تحقیقات و تعیین افراد تحقیق گر جهت انجام وظایف محوطه اعم از کارکنان و هیات علمی  

-         اظهار نظر پیرامون صلاحیت متقاضیان استخدام کارمندي با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوب قانونی و  بخشنامه ها و دستور العملهاي ذیربط

-         تهیه سئوالهاي عقیدتی ، سیاسی ، اخلاقی ، عملی ، تخصصی به منظور برگزاري امتحان کتبی با هماهنگی وزارتخانه متبوع و هیأت عالی گزینش

-         رسیدگی و اظهار نظر نهائی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به خدمت در دانشگاه با رعایت ضوابط و مصوبات و بر اساس نتایج امتحانات کتبی ، مصاحبه و تحقیق امور کارکنان

-                 نظارت بر عملکرد کارکنان موقت ، پیمانی و رسمی در دوران

-               -تنظيم برنامه تحقيقات وتعيين افراد تحقيق گر جهت انجام امور محوله

-             انجام تحقيقات لازم در زمينه افراد گزينش شده واظهار نظر پيرامون صلاحيت آنها با موازين شرعي وضوابط مصوب

-              تهيه فرمهاي مورد نياز جهت انجام امور مصاحبه

-         تنظيم برنامه مصاحبه وتعيين افراد مصاحبه گر جهت انجام وظايف آنها

-         مصاحبه با افراد داوطلب گزينش يا اعلام نظر درباره وضعيت آنها

-         بررسي ورذسيدگي واظهار نظر درمورد پذيرش ياعدم پذيرش داوطلبان ورود به دستگاه ها بارعايت ضوايط مصوب

-         رسيدگي واعلام نظر درقبول يارد صلاحيت افراد گزينش با رعايت ضوابط مصوب

-           تهيه مقدمات جهت جذب نيروي انساني مورد نياز گزينش

     انجام سایر امور در حدود وظایف محول شده