اهداف :
 ایجاد فضا و بستر مناسب جهت هم اندیشی اعضاء هیات علمی و کارمندان زن دانشگاه در کاهش آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای عملی
گسترش ارتباط بین بخشی با ارگان های مختلف به منظور تبادل نظر و آگاهی از طرح ها و برنامه ها
همکاری نزدیک با دفتر مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری
تدوین سیاست و برنامه های کلان حوزه سلامت زنان
توسعه سلامت خانواده و زنان
اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی برای بانوان شاغل با رویکرد دینی و با تاکید بر ارتقاء مهارت های معنوی
توجه خاص به پذیره های دینی در راستای تحکیم جایگاه خانواده
مطالعه، بررسی و برنامه ریزی مناسب جهت فراهم آوردن زمینه های لازم برای آموزش و بالا بردن سطح کارایی و دانش عمومی بانوان
پایش شاخص های سلامت زنان
برگزاری کارگاه ها و نشست های علمی و فرهنگی
جلب مشارکت گروه های و اقشار مختلف زنان مانند متخصصین ،هنرمندان ،حوزویان ،ورزشکاران و سایر موارد در فرایندهای توسعه سلامت
توجه خاص به زنان سرپرست خانوار دانشگاه
ایجاد انگیزش کاری بیشتر در بانوان
تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی
رضایتمندی و ایجاد امنیت شغلی در بین کارکنان زن
ایجاد جو دوستی و همکاری بین کارکنان زن