دکتر مازیار اویسی
 فلوشیپ جراحی ستون فقرات
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم
شماره تماس: 44341120-034