دکتر مازیار اویسی ، فلوشیپ جراحی ستون فقرات، زمان تصدی پست(هم اکنون-1399)
 
دکتر عباس عباس زاده، دکترای پرستاری، زمان تصدی پست(1399-1397)
 
دکتر اصغر مکارم ، متخصص گوش حلق و بینی،زمان تصدی پست (1397-1395)
 
دکتر اسدالله گردان ، متخصص رادیولوژی، زمان تصدی پست(1395-1390)