شرح وظایف مدیرکنترل و نظارت بر فعالیت کارخانجات تولید مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و اعمال روشهای نوین کنترل

نمونه برداری از محصولات تولیدی کارخانجات تحت پوشش و ارسال به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و پیگیری نتایج آزمایشگاه

اقدام در خصوص نمونه های نامنطبق و پیگیری های لازم توسط کارشناسان تا رفع نقص

رتبه بندی و ارزشیابی کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی و اعلام نتایج به واحدهای تولیدی و وزارت متبوع

اجرای طرح PMS با همکاری آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ( کنترل و مراقبت از سطح عرضه مواد غذایی و آشامیدنی و بهداشتی از طریق نمونه برداری و انجام آزمایشات لازم )

صدور گواهی بهداشت جهت صادرات مواد غذایی ، آشامیدنی 

صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی و ساخت مواد خوراکی و آشامیدنی

آموزش مسئولین فنی کارخانجات و همکاری در تهیه برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی و آموزش در سطح مدارس

شناسایی واحدهای تولیدی غیر مجاز و اعمال ضوابط و قوانین در مورد آنها

معرفی واحدهای تولیدی متخلف به مراجع قضایی و پیگیری پرونده آنها تا حصول نتیجه

شرکت در کمیته های تخصصی و مرتبط 

پیگیری شکایات مردمی ، ادارات و سازمانها از مواد غذایی و بهداشتی و اقدام طبق دستورالعمل مربوطه و اعلام نتیجه به شاکی