اعضاء هیأت علمی گروه پرستاری

                                                                   پرستاری داخلی-جراحی   

نام و نام خانوادگی مدرک مرتبه علمی رزومه ایمیل عکس پرسنلی  
دکتر محمدعلی رضائی دکترای سلامت در حوادث و بلایا استادیار CV rezaei47@yahoo.com  
دکتر لاله لقمانی دکترا استادیار CV mlloghmani1384@yahoo.com  
دکترهادی خوشاب دکترا استادیار CV hadikhoshab@gmail.com  
دکتر مجتبی جعفری دکترا استادیار CV mojaf62@yahoo.com  
آقای میثم چاهخویی کارشناسی ارشد مربی CV mchahkhoei@gmail.com مأموریت
خانم مریم عسکری زاده ماهانی دانشجوی دکترا پرستاری مربی CV maryamaskarizadehmahani@yahoo.com   مأموریت

                                                                    پرستاری بهداشت جامعه

دکتر ندا محمدی نیا دکترا استادیار CV nedamohammadinia@yahoo.com  
دکتر لاله سلیمانی زاده دکترا استادیار CV lsolaimani@yahoo.com    

                                                                      پرستاری روان:  

خانم پروانه حمیدیان کارشناسی ارشد مربی CV p.hamidian@yahoo.com  
خانم نادیا رضایی کارشناسی ارشد مربی CV nadia.rezaei@yahoo.com