1-هماهنگی کامل با دانشگاه، سازمان اورژانس کشور، سازمانهای همکار و پشتیبان

2- برنامه ریزی جهت ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی در سوانح عمدی، غیر عمدی و حوادث غیرمترقبه

3- تعیین خط مشی ها و برنامه های خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در سطح دانشگاه بر اساس سطح بندی خدمات، آمایش حوزه سرزمینی و استانداردهای ابلاغی جهت تصویب وضعیت و کاهش مخاطرات از بیماران، مصدومین و نظارت بر حسن اجرای آن

4- توسعه کمی و کیفی شبکه راهبری هدایت و عملیات فوریتهای پزشکی و نظارت ، ارزیابی، تحلیل وضعیت، بهینه سازی شاخص ها و استانداردسازی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی بر اساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان اورژانس کشور

5- راه اندازی واحد اداری و مالی در چهارچوب ضوابط دانشگاه جهت تسریع در عملکرد خدمات فوریتهای پزشککی

6- راه اندازی مرکز هدایت عملیات بحران (EOC)  بصورت  24 ساعته و تدوین لیست آنکالین تمام حوره های سلامت و ایجاد شرایط و امکانات حضور نمایندگان ایشان در مرکز هدایت عملیات و بحران، پایش و ثبت حوادث ویژه، بررسی برخط استعداد وزیر ساخت های  حوزه سلامت جهت مدیریت بحران های احتمالی    

7- ارتقای خدمات فوریت های پزشکی با آموزش تخصصی کارکنان و ارتقای سلامت عمومی با آموزش جمعیت عمومی

8- نظارت و ارتقا شبکه ارتباطات رادیویی و بی سیم اورژانس پیش بیمارستانی با رعایت ضوابط و مقررات بالادستی

9-راه اندازی  ستاد هدایت اطلاع رسانی و ساماندهی مرکز پایش مراقبت های درمانی (MCMC) با استفاده از تمامی ظرفیت های دانشگاه و اولویت بندی بیماران یا مصدومین برای بهرمندی ازدرمان در محل حادثه و انتقال به مناسبترین مرکز درمانی

10- نظارت مستمر بر عملکرد تمامی مراکز ارایه کننده خدمات آمبولانسی و درخواست صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس مراکز ارایه دهنده خدمات آمبولانس و خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی زمینی، هوایی و دریایی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

11- حضور منظم در جلسات هیأت رئیسه دانشگاه مربوطه و انعکاس برنامه های مربوطه در سطح دانشگاه

12- جلب مشارکت دستگاه های اجرایی، موسسات، نهادها، سازمان های غیر دولتی و مراکز علمی آموزشی و فرهنگی کشور، صدا و سیما و نشریات و جراید در جهت توسعه خدمات فوریتهای پیش بیمارستانی