معرفی بیمارستان امام علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان فهرج

مساحت کل بیمارستان در حدود 3050 متر مربع در شهر فهرج - بلوار قائم - میدان امام علی(ع) خیابان مهدی مهدی 4 واقع شده است عملیات اجرایی در این سایت با هدف احداث یک بیمارستان 32 تخت خوابی در سال 1393 اغاز شده و در بهمن ماه سال 1399 فاز یک (اورژانس) به بهربرداری رسیده است

بیمارستان با مجموعه بخش های اورژانس - درمانگاه - بخش داخلی - بخش جراحی - بخش اطفال و نوزادان - بخش زنان و زایمان - اطاق عمل می باشد که بخش اورژانس فعال می باشد

بخش های پاراکلنیکی این بیمارستان نیز مشتمل بر بخش های واحدهای رادیولوژی - آزمایشگاه که در ارتباط با امور تشخیص و درمانی بیماران می باشد

بخش های پشتیبانی شامل - احماء زباله - مرکز استریل - رختشویی خانه - بخش اداری - داروخانه - سردخانه جسد می باشد و جهت ایجاد یک مجموعه کامل و مستقل دارای کلیه امکانات برای بیماران و کادر خدماتی می باشد

مجموعه اپارتمانی پانسیون پزشکان (8 پانسیون) که جمعا به متراژ 600 متر مربع در حال اجرا می باشد